Brzina varenja hrane: Koje namirnice se najbrže, a koje najsporije vare?

Uticaj varenja na gubitak kilaže je jako važna stavka na koju se često zaboravlja. Važno je vidjerti koliko se određene namirnice vare ako želite da smršate ili da održite kilažu koju imate.

Iako precizno vrijeme varenja zavisi od metabolizma, godina, pa čak i pola, postoje namirnice koje će protrčati kroz vas, dok će vam se druge zadržati u organizmu dugo.

 Hrana koja se brzo vari

Ako na spisku imate mnogo namirnica koje se brzo vare, primijetit ćete da jedete mnogo više nego što bi trebalo jer jako brzo poslije jela ponovo osjetite glad.

Ova vrstahranevambrzo da prilivenergije, to jest glukoze. Iako to zvučidobro, ukolikovam je telopunoglukozei ne koristi je, ostatak se pretvara u masnoću.

 Hrana koja se sporo vari

Ona podiženivošećerasporijeidajevamizbalansiranuenergiju. Ipak, ukolikojedetesamotakvenamirnicevašdigestivnisistemćeraditimaksimalnosvevreme, što je zaorganizampriličnoteško.

Stručnjaci savetuju da ne miksujetebrzosvarljivuisporosvarljivuhranu u jednomobrokui da izbegnetekonzumiranjenamirnicakoje se brzovareposlesporih.

Najbolji tajmingzamešanjeovedvegrupenamirnica je ručak, kadavam je sistemorganazavarenjenajaktivniji.

Obroci zadoručakivečeru bi trebalo da budujednostavniji, sanamirnicamakoje se brzovare. Tako ćetedobitisnaguodmahposledoručka, a uvečećevam se stomakodmoriti.

Koliko se šta vari

Voda se vari momentalno

Voćni sok ili sok od povrća – 15-20 minuta

Sirovo povrće – 30-40 minuta

Kuhano povrće – 40 minuta

Riba – 45-60 minuta

Salata s uljem – 60 minuta

Krompir – 1,5- 2 sata

Žitarice (heljda, riya…) – 2 sata

– Mliječniproizvodi – 2 sata

– Orašastiplodovi – 3 sata

– Piletina – 1,5-2 sata

– Junetina – 3 sata

– Jagnjetina – 4 sata

– Svinjetina – 5 sati