Brufen i paracetamol mogu da izazovu ove probleme

Pretjerano konzumiranje tableta protiv bolova, kod osoba jačeg pola smože dovesti do problema sa sluhom. Na ovo bi posebno trebalo da obrate pažnju mlađi muškarci, upozoravaju američki stručnjaci sa Harvarda.
Do ovog zaključka su došli posle dvije decenije istraživačkog rada, kojim je obuhvaćeno 26.000 ispitanika. Lijekovi koji se povezuju sa blažim ili ozbiljnijim gubitkom sluha prije pedesete su paracetamol i ibuprofen. Iako ovim istraživanjem nisu obuhvaćene i žene, naučnici pretpostavljaju da navedeni lijekovi mogu da izazovu isti efekat i kod njih.