Boja zuba signalizira: Sivi zubi ukazuju na poremećaj jetre i žuči, a krhti….?

Zdravi zubi imaju ravnomjeran sjaj i boju slonovače, svjetlobež nijansu. Ponekad su svjetliji ili tamniji, ali ako je njihova boja drastično drugačija, to ukazuje na lošu oralnu higijenu, pušenje, korišćenje lijekova kao i na dugotrajno konzumiranje određenih namirnica.

Svjetložuta boja – može biti posljedica neredovnog pranja zuba, dok se tamnožuta i mrka boja javljaju kao posljedica pušenja.

Siva boja – najčešće se javlja usljed slabijeg konzumiranja lisnatog povrća, ali ova prebojenost zuba može ukazivati i na poremećaje u radu pojedinih organa kao što su jetra, žuč, slezena i pankreas.

Mjestimična prebojenost – lijekovi, prije svega tetraciklinski antibiotici, koji se koriste u tretmanu infekcija urinarnog trakta i crijeva, izazivaju trajnu prebojenost zuba. Budući da se komponente iz antibiotika ugrađuju u zubno tkivo, danas se ovi lijekovi ne prepisuju djeci mlađoj od osam godina.

Krhti zubi – najčešće su znak jednolične ishrane, prekomjernog unošenja tjestenina od bijelog brašna, slane hrane, šećera i mlijeka. (aura.ba)