Bizarni običaji: DA LI STE ČULI ZA MRTVAČKU SVADBU, U KOJOJ MAJKA IGRA NA GROBU SVOGA SINA?

Tačno porijeklo ovih običaja nije poznato, ali je sigurno povezano sa kultom mrtvih, koji je još uvijek snažan kod Vlaha.

Mnogi stari običaji se u Srbiji više ne praktikuju, ali se o njima svakako priča. Bilo da se prenose s koljena na koljeno, ili se o njima “šuška” po selima, neki običaji zaista zaslužuju da ostanu u prošlosti jer su više nego bizarni. Najstrašniji među njima je “mrtvačka svadba” koja se praktikuje u istočnoj Srbiji. Negdje se naziva i “crna svadba”.

Naime, među Vlasima, ukoliko mladić umre neoženjen, njegova vjerenica ili druga neudata djevojka iz sela se vjenčava sa pokojnikom! Brak bi važio godinu dana, a majka preminulog mladića morala bi da igra kolo na sinovljevom grobu!

U Srbiji takođe postoji običaj da se neudate djevojke sahranjuju u vjenčanicama ili u bijelim kovčezima.
Tačno porijeklo ovih običaja nije poznato, ali je sigurno povezano sa kultom mrtvih, koji je još uvijek snažan kod Srba i kod Vlaha.

Naravno, danas je “modernizovan” i ne sastoji se od bizarnih običaja kao što je “mrtvačka svadba”, ali ipak su se zadržali neki običaji od kojih barem malo podilazi jeza.
Tako se na praznik Zadušnice na groblje donosi hrana i piće pokojniku, porodica nosi crninu za preminulim, a nerijetko se na kućama može vidjeti crni barjak. Takođe, pokojnici se sahranjuju u svečanim odijelima, veoma često sa vrijednim predmetima.

Sve ovo upućuje na uvjerenje da će preminula osoba nastaviti život nakon smrti. U većini hrišćanskih naroda ovakvi običaji se ne upražnjavaju, ili ih svakako nema u tolikom broju kao kod Srba, pa je tako nesumnjivo da korijene vuku iz paganizma ili sujeverja.