Biološkom metodom Valenija Gaevića Šahbazova mogu se liječiti i najteže bolesti: Odaju nas ćelije

Dešavalo se da ovaj test pokaže da beba od godinu dana i starac od 90 godina imaju isti biološki uzrast. Inače, na ovoj metodi se radi od sedamdesetih godina prošlog vijeka, a razvio je ukrajinski akademik i genetičar Valenij Gaević Šahbazov

Koliko smo mladi i kako izgledamo ne zavisi samo od stanja duha i broja godina, već i od biološke starosti organizma. Svrha utvrđivanja biološke starosti je uspješno liječenje čak i najtežih bolesti.

Ovim postupkom prate se rezultati terapije u toku primjene bez obzira da li je riječ o klasičnoj – medicinskoj (lijekovi, metode kvantne medicine). Metoda se primjenjuje i za utvrđivanje radne sposobnosti u rizičnim profesijama, kao što su letačke (piloti i atronauti) koje zahtijevaju besprijekorno zdravlje.

Postupak utvrđivanja biološke starosti je veoma jednostavan. Uzima se bris sa unutrašnje strane obraza (bukalna sluzokoža). Uzorak se stavlja na mikroskopsku pločicu i zatim u komoru za mikroeletroforezu. Sistem komore omogućava naizmjeničnu promjenu mjesta elektroda, što uslovljava pokretanje jedara u ćelijama uzorka. Pod mikroskopom se prati broj pokretnih jedara na 100 ćelija, jer je njihov broj parametar za određivanje biološkog uzrasta.

Bolestan organizam ima veću biološku starost od hronološke, tačnije manji broj pokretnih jedara gledano na 100 ćelija.

Dešavalo se da ovaj test pokaže da beba od godinu dana i starac od 90 godina imaju isti biološki uzrast. Inače, na ovoj metodi se radi od sedamdesetih godina prošlog vijeka, a razvio je ukrajinski akademik i genetičar Valenij Gaević Šahbazov.

Metoda Šahbazov se pod imenom citobiofizička dijagnostika, danas primjenjuje u Naučnoistraživačkom centru za kvantnu medicinu i Institutu fizike akademika Sergija Sitka u Kijevu. Primjena citobiofizičke metode zahtijeva obuku u oblasti kvantne medicine.

Biološka mladost je proporcionalna dužini života. To praktično znači da zdrav čovjek od 25 godina ima oko 30 pokretnih jedara u 100 nativnih epitelnih ćelija. Na biološku mladost organizma, osim bolesti, utječu i umor, stres, upotreba alkohola, droge, nekritična upotreba lijekova, prije svega analgetika, te nepovoljni ekološki faktori.

(aura.ba)