ART TERAPIJA: Pristup podsvjesnom dijelu ličnosti

Sve je više poklonika ove terapije u svijetu  U toku seansi često se koristi i muzika, pjevanje, pokret, igra, drama, poezija, pisanje i drugo

Art terapija je jedna od najsofisticiranijih i istovremeno najdubljih metoda u arsenalu psihologa i psihoterapeuta, a u isto vrijeme jednostavna i prilagodljiva pacijentu. Slikajući, vajajući, opisujući riječima svoj problem ili raspoloženje, osoba ne samo da se emocionalno “prazni” (mada je i ovaj efekt važan) nego i prima “kodiranu” poruku od sebe samog – što je neizmjerno važno u psihoterapiji.

Metod art terapije može se svrstati u najdrevnije i najprirodnije forme korekcije i emocionalnog stanja ličnosti i mnogi ljudi se koriste ovom metodom kada žele da eliminišu napetost i da se koncentrišu na sebe. Svaka predstava, slika koja se javlja mašti, svaka misao – završava se pokretom.

Ako se realni pokret ne realizuje, onda se u grupi mišića rezervisanoj za taj pokret sumira i koncentriše određena energetska napetost koja je prvobitno, prema savršenstvu prirode, bila opredijeljena da se potroši na ostvarenje pokreta. Praktično, Art terapija se primjenjuje za tanano i jasno ustanovljenje problema, za stimulisanje, samorealizaciju i samopotvrđivanje.

Crtež i slika u art terapiji predstavljaju samospoznaju i jedinstven način izbjegavanja samocenzure: čovjek, dijete, bolesnik – crtežom saopštava ono što ne smije ili ne može da saopšti usmeno – verbalno. U ovakvoj terapiji ljudi se odriču susprezanja i ustručavanja, i stoga je ovaj vid terapije pravi mehlem za ranjenu i poljuljanu psihu; oblici, boje, razmjere i drugi parametri mogu da otkriju istinske, dubinske želje, strahove, nade…

Od izuzetne je važnosti što se na ovaj način pristupa podsvjesnom dijelu ličnosti, olakšava se daljnji tok iscjeljenja i korekcija ponašanja. Pored svega navedenog, art terapija pruža mogućnost upoznavanja svojih sposobnosti, razvija gipkost mišljenja i jača senzibilnost.

Vrste terapije

Sve je više poklonika ove terapije u svijetu, posebice stoga što ova terapija nije ograničena ni vremenom niti nekim drugim faktorima. Ona može da bude grupna i inividualna. Art terapija otvara vrata mnogim skrivenim i zbog stida zapostavljenim talentima, jer je u njoj zabranjena kritika, ocjenjivanje, poređenje i takmičenje sa drugima. Psihoterapeutu se preporučuje da se što manje miješa u proces realizacije, jer se time smanjuje pozitivan efekt terapije.

Zanimanja mogu biti struktuirana i nestruktuirana, odnosno tema i zadatak mogu da postoje i izostanu. U nestruktuiranoj terapiji učesnik sam bira sredstva, temu, tempo, način ostvarenja rada.

U toku seansi često se koristi i muzika, pjevanje, pokret, igra, drama, poezija, pisanje i drugo. Ovakve forme idealne su za uspostavljanje prisnijeg kontakta sa oboljelim ili povučenim djetetom, kod koga već i prva njegova izmišljena priča oslikava svijet u kome se nalazi. (aura.ba)