Amela Karabeg: O TRAJNIM SILIKONIMA ZA LJEPŠE GRUDI

Dosadašnji implantati imali su vijek trajanja od minimum deset godina pa ih je zato, obično nakon 15 godina, trebalo promijeniti. Novost u svijetu i kod nas predstavljaju trajni implantati koje ne treba mijenjati. Doživotni implantati preporučuju se svim ženama od 18. godine i starijim

Prim. dr. Amela Karabeg iz sarajevske poliklinike „Karabeg“ kaže da je augmentacijska mamoplastika ( stručni naziv za povećanje nedovoljno razvijenih grudi) najpopularniju estetsku proceduru u svijetu uopće. No, pritom se često zaboravlja da se implantatima za povećanje grudi mogu restaurirati asimetrične ali i podići gravitacijom spuštene grudi (podizanje grudi ili tzv.mastopeksija). O popularnosti ove estetske procedure najbolje govori činjenica da samo u Sjedinjenim Američkim Državama svake godine više od 300 000 žena ugradi silikonske umetke.

Kritična odluka za finalni rezultat prije svega ovisi o iskustvu i manuelnoj vještini kirurga i sastoji se od izbora implantata, kirurškoga pristupa i mjesta postavljanja implantata. Uglavnom se radi sa teksturiranim implantatima punjenim kohezivnim silikonskim gelom, rijetko fiziološkom otopinom (to su takozvani „vodeni“ implantati). Sami implantati mogu biti niskoga, umjerenog ili visokog profila. Svaki od opisanih implantata ima svoju indikaciju.

Novo u tehnologiji proizvodnje implantata jeste pojavljivanje na svjetskom i našem tržištu tzv. “doživotnih ili trajnih“ implantata. Do sada su se proizvodili implantati čiji je vijek trajanja proizvođač sugerirao na minimum deset godina.

Zato je te implantate pacijentici treba promijeniti obično nakon 15 godina.  i Proizvodnjom ovih trajnih implantata riješen je jedan od najvećih problema nakon postavljanja: implantati se ne moraju više mijenjati.

Da pojasnimo: doživotni implantati preporučuju se svim ženama od 18. godine i starijim, koje nemaju adekvatno razvijene grudi. Prednost doživotnih implantata jeste da se radi o samo jednoj operativnoj proceduri.

No, šta je sa opuštenim dojkama? Poznato je da se u toku trudnoće dojke pripremaju za proces dojenja i da se samim tim uvećavaju, dožive metamorfozu; koža se „razvlači“ i pretrpi određeni stres.

Rijetko koje dojke nakon te metamorfoze ostanu čvrste i jedre (bez ptoze-spuštanja) odnosno onakve kakve su bile prije trudnoće. Nakon trudnoće i dojenja (koje nikad nije kompromitirano ugradnjom implanatata) kod žena koje već sada imaju implantate, moguće ih je zamjeniti trajnim.

Ženama koje nemaju implantate, a žele vratiti jedrinu i čvrstoću grudi, može se uraditi operacija koja je obično kombinacija podizanja i uvećanja (mastopeksija + augmentacija). U ovom slučaju pravi je čas za nastup estetskog kirurga.

Treba također naglasiti da, ukoliko žena već ima implantate pa nakon određenog vremena procijeni da bi željela drugačije dojke, veće ili manje, moguće je tu želju ostvariti ugradnjom novih implantata.

Do sada nisam imala slučaj da je osoba kojoj su ugrađeni impantati željela da joj se oni odstrane i da se grudi vrate u veličinu koju je pacijentica imala prije povećanja.

Osnovne razlike između tzv. „zamjenskih“ i „trajnih“ implantata su u tehnologiji proizvodnje (razlike u sastojcima zamjenskih ili doživotnih implantata) i cijeni (nešto veća cijena kod trajnih), dok je estetski dojam jednak.

Kirurški pristup i postavljanje implantata bilo zamjenskog ili doživotnog je isti, što znači rez može biti submamarno (kroz brazdu ispod dojke), kroz ili okolo bradavice dojke (što je jedno vrijeme bio hit u svijetu) i preko pazuha.

Implantat se postavlja ispod žlijezde, ispod mišića ili kombinirano. Pravilan izbor je ključ koji obezbjeđuje zadovoljstvo pacijentice i kirurga te smanjuje mogućnost komplikacija.

Edukacija pacijenata je od vitalnoga značaja tako da se procedura detaljno prezentira i prodiskutira sa pacijenticama. Pacijentica prije operacije još jednom mora biti uvjerena da poslije operacije neće imati problema sa dojenjem jer potencijal dojenja ostaje isti pošto se mliječna žlijezda ne afektira.

U zaključku iznosim činjenicu da pacijentice koje žele implantatima povećati grudi treba razumjeti. Zanimljivo je da su obično najveći protivnici ugradnje implantata žene koje imaju lijepo formirane i razvijene grudi. Na osobe sa potpuno nerazvijenim, nedovoljno razvijenm grudima ili osobe čije su grudi nakon trudnoće postale „vrećice kože“ gledajmo sa stanovišta „ona, a ne ja (koja ih imam lijepe).

Operacija u trajanju od 50-75 minuta sa bezbolnim postoperativnim tokom čini pacijenticu krajnje zadovoljnom. Ona postaje samouvjerenija, sigurnija, otvorenija u društvu. Bolja komunikativnost i rezultati na poslu se podrazumijevaju. (Zdravlje u kući)