Amalgamske plombe su se pokazale kao najveći izvor žive u organizmu, evo na šta trebate paziti ako ih imate

plombeAmalgamske plombe su se pokazale kao najveći izvor žive u organizmu, što nije nimalo dobro jer je živa potencijalni neurotoksin koji može da izazove razne imunološke i neurološke poremećaje.

Istraživanja su pokazala da zubne amalgamske plombe stalno otpuštaju živine pare i da se 80% tih para odmah apsorbuje preko pluća u krvotok. Kada se nađu u krvi, pare žive mogu odmah da uđu u ćelije.

Studije su takođe pokazale da osobe koje su više izložene elektromagnetnom zračenju poput onom iz mikrotalasnih pećnica imaju veće nivoe žive u organizmu i da luče veće količine žive.
Kako da se zaštitite od elektromagnetnog zračenja:

Izbjegavajte korišćenje mobilnog telefona ili praktikujte bezbedno korišćenje mobilnog telefona
Izbjegavajte Wi-Fi i druge bežične mreže
Zamenite bežične telefone njihovim žičanim verzijama
Izbjegavajte korišćenje laptopova i sličnih uređaja u svom krilu
Pomjerite svoj krevet najmanje 15 cm od zida i od svih potencijalnih elektromagnetnih talasa.
Najbolji način da se zaštitite jeste da nabavite svoj mjerač elektromagnetnog zračenja i da na vrijeme identifikujete mjesta sa najvećom količinom zračenja. (novi.ba)