Alaramantna situacija: Stanje kvaliteta zraka slično kao i prethodnih dana

I tokom jučerašnjeg dana registrirano je slično stanje kvaliteta zraka u gradovima u kojma se vrši monitoring kao i nekoliko prethodnih dana, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Na svim mjernim mjestima zabilježena su prekoračenja graničnih (50 ug/m3) vrijednosti koncentracija lebdećih čestica.

Rezultati mjerenja jutros pokazuju da su zadržani slični trendovi na svim mjernim mjestima kao i jučer.

Najlošiji kvalitet zraka (od gradova u kojima se vrše mjerenja) je bio u Zenici gdje su cijelog dana mjerene vrlo visoke koncentracije sumpordioksida i lebdećih čestica PM10 u zraku.

Na svim mjernim mjestima u gradu srednje dnevne vrijednosti su prelazile 500 ug/m3, na stanici Radakovo iznosila je 670 ug/m3 (srednja granična dnevna vrijednost iznosi 125 ug/m3).

Srednje dnevne koncentracije lebdećih čestica su iznosile oko 390 ug/m3 i bile su tek nešto niže od onih izmjernih u Sarajevu.

Prema ranijim mjerenjima i saznanjima pretpostavljamo da je situacija u Kaknju vrlo slična onoj u Zenici.

U Sarajevu su koncentracije lebdećih čestica PM10 zadržale slične vrijednosti od dana ranije i prelazile su 400 ug/m3. U Sarajevu su na pojedinim mjernim mjestima zabilježena i prekoračenja propianih vrijednosti azotnih oksida i sumpordioksida.

U Tuzli, Lukavcu i Živinicama došlo je ponovo do prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti koncentracija sumpordioksida i lebdećih čestica PM2.5 na svim stanicama ali u nešto manjem obimu nego je to slučaj u Zenici.

Napominje se da se u Tuzli, Lukavcu i Živinicama vrše mjerenja lebdećih čestica promjera manjeg o 2.5 mikrometra (PM2.5), za koje nisu propisane granične vrijednosti.

Zakonom su propisane vrijednosti za čestice promjera do 10 mikrometara ( PM10) , međutim kako u ukupnoj sumi ukupna koncentracija PM10 čestica može biti samo veća od izmjerenih koncentracija PM2.5 tako možemo smatrati da je došlo do prekoračenja propisanih vrijednosti za te polutante.

U Jajcu i Goraždu takođe je mjereno prekoračenje graničnih vrijednosti lebdećih čestica PM10, dok su koncentracije sumpordioksida ostale relativno niske. Koncentracije PM10 u Jajcu su iznosile preko 200 ug/m3.

Opći meteorološki uslovi koji vladaju u većem dijelu Bosne izuzetno su nepovoljni s aspekta kvaliteta zraka. Ovakvi uslovi se očekuju još danas i sutra, a moguće je očekivati njhovo kratkotrajno poboljšanje u utorak.

U području Hercegovine i zapadne Bosne ne vrše se mjerenja kvaliteta zraka, međutim zbog mnogo povoljnijeg geografskog položaja i drugih faktora koji utiču na kvalitet zraka u tim krajevima se ne očekuje značajno narušavanje kvaliteta zraka, bar ne u obimu i trajnosti kakvo se očekuje u dolinsko-kotlinskim krajevima Bosne.

Zdravstvene institucije su nadležne za izdavanje obavijesti i savjeta građanima po tom pitanju kao i upute o ponašanju građana u takvim situacijama, a kantonalna okolišna ministarstva i općinske službe za poduzimanje koraka i mjera za smanjenje zagađenja zraka u cilju zaštite zdravlja građana, podsjećaju iz FHMZBiH.

Autor: (Fena)