AKO VAM NEKO KRIJE GODINE, ILI VAS SRAMOTA UPITATI – FORMULA KAKO DA SAZNATE NEČIJI DATUM ROĐENJA

Internetom se širi jednostavan matematički trik koji ovaj problem za vas rješava za manje od minuta.

U početku je najvažnije da sagovornika upitate da izabere bilo koji broj od 1 do 10. Broj koji vam on kaže pomonožite s brojem 2.

Dodajte tom broju broj 5, te dobjeni broj pomnožite sa 50

Ako ste ove godine već proslavili rođendan, rezultatu dodajte 1767, a ako niste, dodajte 1766. Od dobijenog rezultata oduzmite četvorocifreni broj godine svog rođenja.

Ako ste sve ovo učinili, prva cifra dobijenog rezultata otkriva broj koji ste zamislili na početku, a ostale cifre su vaše godine.

Primjer sa osobom koja je rođena u oktobru 1986. godine:

1) Izabrali smo broj 5

2) 5×2=10

3) 10+5=15

4) 15×50=750

5) 750+1.766=2.516

6) 2.516-1.986=530

7) 5 je broj koji smo izabrali na početku, a 30 broj godina