Ako ste kome šta dužni, proučite ovo i problem će biti riješen!

Salavat je lijek za srce, to je dova koja se ne odbija, jer kad ti i ja donesemo salavat na Resulullah s.a.v.s, tada Allah i meleki Njegovi na tebe i na mene donesu deset salavata, a koga Allah spominje salavatima, dovoljno mu je za ono što želi i grijesi mu budu oprošteni.

„Onoga ko mene jednim salavatom spomene, Allah će deset puta spomenuti, biće mu oprošteno deset grijeha i biće podignut za deset deredža.” podučio nas je najbolji uzor i učitelj, Resulullah s.a.v.s.

Jedne prilike jedan ashab po imenu Ubejj b. Ka'b r.a. došao Resulullahu s.a.v.s. i veli mu: „Allahov Poslaniče, imam dove koje je učim za sebe, ali želim da mi kažeš koliko od svojih dova da odvojim za tebe, učeći salavate na tebe?“ Allahov Poslanik a.s. mu odgovori: „Kako hoćeš, do tebe je.“

„Je li dovoljno Allahov Poslaniče da od svojih dova, četvrtinu odvojim za tebe?” upita ga Ubejj r.a. „Kako god hoćeš, do tebe je, ali ako povećaš, bolje je za tebe!” odgovori Resulullah s.a.v.s.

Ubejj b. Ka'b r.a. opet upita: „Da od svojih dova, polovinu odvojim za tebe Allahov Poslaniče?” Resulullah s.a.v.s. mu opet odgovori isto: „Kako god hoćeš, do tebe je, ali ako povećaš, bolje je za tebe!”

„A da od svojih dova dvije trećine odvojim za tebe Allahov Poslaniče?“ upita Ubejj b. Ka'b r.a. Resulullah s.a.v.s. mu reče: „Koliko hoćeš. Sve što više odvojiš, biće bolje za tebe!“

„Ja Resulallah, da sve svoje dove koje učim odvojim za tebe, hoće li to biti dovoljno?“ upita Ubejj b. Ka'b r.a. Tada mu Miljenik Allahov s.a.v.s. na to odgovori: „Ubejje ako tako budeš radio, postići ćeš ono što želiš, tvoji problemi biće riješeni i biće ti oprošteni grijesi.” (Tirmizi)

Olakšanje za naše halove je kod nas, samo je na nama da jezike svoje uposlimo salavatom na Resulullah s.a.v.s., a zar je teško minutu, sekundu odvojiti i kazati: „Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.“

U predanjima se navodi priča o jednom čovjeku, koji je bio iskušan dugom. Imao je mnogo dugova koje nije mogao vratiti.

Ljudi koji ma je dugovao, navaljivali su i tražili svoj hakk, svoje dugove kod njega. Pošto nije imao načina da vrati svoje dugove, uputio se jednom trgovcu i pozajmio od njega 500 dinara. Taj iznos je bio sasvim dovoljan da vrati svoje dugove. Naravno trgovac kad mu je davao novac upitao ga je kada će vratiti dug. On je trgovcu kazao tad i tad. Uzeo je taj novac i podijelio ga onima kojima je dugovao. Njemu ništa nije ostalo. Zapao je u još težu situaciju.

Nakon nekoliko mjeseci, došlo je vrijeme da dug vrati, ali ništa nije imao kod sebe. Došao mu je trgovac sa zahtjevom da mu vrati dug. A on mu reče: „Tako mi Allaha, ja nemam ništa.“ Trgovac ga tuži kadiji. Kad su ga doveli kadiji, on ga upita zašto ne vraća dug.

Veli on: „Kadija, tako mi Allaha ja nemam ništa od čega bi mogo vratiti dug.“

Nakon toga kadija naredi da ga zatvore sve dok ne vrati dug. Kad je to čuo on kadiju zamoli: „Kadija, pusti me do sutra, da odem svojoj porodici da se oprostim i ja ću onda doći.“ Kadija ga upita: „Kakva je garancija da ćeš se vratiti kad si već osuđen?“

On je šutio, razmišljao i onda reče kadiji: „Kadija, moja garancija je Resulullah s.a.v.s. Ako ja ne dođem, ti kadijo posvjedoči da nisam od ummeta Muhammeda s.a.v.s.“  Kadija je bio svjestan i znao je vrijednost ovih riječi pa ga pusti.

Čovjek je stigao kući svojoj ženi i reče joj da ga je kadija osudio na zatvor dok dug ne vrati. Žena ga upita: „Pa kako je te pustio?“ A on joj odgovori: „Pušten sam uz garanciju Poslanika s.a.v.s.“ A ona, supruga njegova, svjesna ove garancije veli mu: „Ako je on s.a.v.s. tvoja garancija, hajde da učimo salavate na njega.“ I tako počeše učiti salavate na Poslanika a.s. sve dok ih san ne savlada.

U san tom insanu dođe Resulullah s.a.v.s.

Vidio je Resulullaha s.a.v.s. u snu koji mu reče: „Ujutro idi valiji i reci mu da vrati tvoj dug. Selam mu prenesi od mene i reci mu da mu je Muhammed s.a.v.s. poručio da tvoj dug vrati. Ako ti ne povjeruje, ti mu reci da imaš dva dokaza.“

„A koji su to dokazi, Allahov Poslaniče?“ upita čovjek. Resulullah s.a.v.s. u snu mu odgovori: „Reci mu: Valijo, ti svaku noć donosiš 1000 salavata na Poslanika s.a.v.s. Zadnje večer si pogriješio u brojanju, ali prenesi mu, da je došlo u potpunosti do mene.“

Ujutro čovjek ustade i zaputi se valiji pa mu reče: „Poselamio te Resulullah s.a.v.s. i poručio ti da vratiš moj dug.“ Valija mu na to reče: „A kako da znam čovječe da istinu govoriš?“ Čovjek mu odgovori: „Ti, valijo, svaku večer donosiš 1000 salavata na Resulullaha s.a.v.s.  Zadnju večer, valijo, pogriješio si u brojanju, ali on s.a.v.s. ti poručuje da je do njega stiglo u potpunosti.“

Valija tada zaplaka. Dade mu 500 dirhema iz Bejtul-mala i 2500 dirhema iz svoje vlastite kase. Onda mu reče da ide kadiji.On se zaputi kadiji koji ga je s nestrpljenjem očekivao. Kadija mu reče: „Dođi. Tvojim bereketom u snu sam vidio Resulullaha s.a.v.s. koji mi je kazao: „Kadijo, ako vratiš dug za ovog čovjeka, mi ćemo se pobrinuti za tvoj dug na Sudnjem danu“ Kadija izvadi 500 dirhema kazavši mu: „Uzmi ovo i vrati svoj dug.“

U tom trenutku neko zakuca na vrata, kad ono vlasnik duga koji poče ljubiti i grliti čovjeka kazavši mu: „Tvojim bereketom u snu sam vidio Resulullaha s.a.v.s. koji mi je kazao: Vlasniče duga, ako oprostiš ovom čovjek njegov dug, i tebi će biti oprošteno na Sudnjem danu.“ Evo ti još 500 dirhema, halal ti bilo. Subhanallah, došao sa dugom od 500 dirhema, a vratio se kući sa 4000 dirhema i bez duga.

Salavat na Resulullah s.a.v.s, dova je koja se ne odbija. Kada Allah i meleki Njegovi salavat na tebe i na mene donose, On, Gospodar nebesa i zemlje nas izvodi iz tame na svjetlo, iz belaja u rješenje belaja, iz krize u rješenje krize.