AKO JE ZELENO, ONDA JE ZDRAVO

Hlorofol je “biljna krv” koja u tijelu djeluje kao hemoglobin, obnavlja crvene krvne ćeliije i izbacuje teške metale

Hlorofil je materija veoma slična hemoglobinu iz ljudske krvi ali se u centru molekula hemoglobina nalazi gvožđe, a u centru molekula hlorofila magnezijum.

Kada unosimo biljni hlorofil on “obavlja posao” hemoglobina. Hlorofil pomaže u sintezu i obnavljanje crvenih krvnih ćelija i efikasno povećava našu energiju i zdravlje.

Hlorofil podstiče regeneraciju organizma na molekularnom i ćelijskom nivou. Ova “biljna krv” takođe ima sposobnost da veže za sebe kancerogene materije, a posebno teške metale, pa zato doprinosi čišćenju jetre i detoksikaciji organizma. Hlorofil sputava kancerogene materija koje u organizam dospevaju iz okoline, što je dokazano u istraživanjima čiji su rezutati objavljeni u časopisima “Carcinogenesis” i “Food and Chemical Toxicology”.

Posebno je važna sposobnost hlorofila da veže za sebe i izbaci iz organizma teške metale (npr. živu). Zato je za sve koji su izloženi zagađenju koje sadrži i teške metale preporučljivo da povećaju unos hlorofila.
Utvrđeno je, takođe, da hlorofil deluje protiv upala i doprinosi jačanju otpornosti na nivou ćelija. Zato je unos hlorofola preporučljiv u periodu oporavka od bolesti. Hlorofil takođe djeluje protiv bakterije helikobakter pilori, čime doprinosi zdravlju organa za varenje.

Izvori hlorofila
Tamnozeleno povrće je najbolji izvor hlorofila. Izuzetno bogatim izvorima hlorofila smatraju se pšenična i ječmena trava (zeleni izdanci pšenice i ječma), koji mogu sadržati i do 70% hlorofila. Takođe, veoma bogatim izvorima hlorofila smatraju se i inače zdrave mikroalge spirulina i hlorela.