NISU TAČNE TVRDNJE DA AKO IMATE DOVOLJNO OVOG VITAMINA, NEĆETE OBOLJETI OD RAKA!

Naš portal je 17.12 2018. godine pod naslovom: “Ako imate dovoljno ovog vitamina, nećete oboljeti od raka” prenio vijest brojnih medija, a koja nije tačna.

Vitamin B17 ne postoji i ne smatra se glavnim uzrokom pojave kancera, kako smo prvobitno objavili.

Šta su činjenice: Amigdalin, laetril ili “vitamin B17”?

Amigdalin je hemijsko jedinjenje koje najčešće pronalazimo u sjemenkama kajsije, jabuke, breskve, šljive, crvene trešnje te u gorkim bademima. Hemijski derivat amigdalina, nazvan laetril, 1950-ih godina promovisan je kao “alternativni način liječenja raka”. Patentirao ga je Ernst Krebs Jr, američki prevarant, koji je stekao popularnost promovišući različite “alternativne” lijekove protiv raka. On ga je nazvao “vitamin B17”, što je do danas čest naziv za amigdalin i laetril.

Ipak, važno je napomenuti da amigdalin i laetril nisu nikakvi vitamini, ne ponašaju se kao vitamini u tijelu niti postoje dokazi da su nam kao takvi potrebni. Kako se navodi na web stranici WebMD, nazivaju se vitaminom da bi se lakše plasirali proizvodi koji ih sadrže.

Kao glavna antikancerogena komponenta laetrila navodi se hidrogen-cijanid. Prema navodima u kojima se amigdalin/laetril smatra antikancerogenim, cijanid uništava kancerogene ćelije.

Cijanid je brzodjelujući otrov koji može biti smrtonosan. Nalazi se u malim količinama u brojnim vrstama hrane koju konzumiramo, ali i u dimu cigareta. Nakon izlaganja, cijanid brzo ulazi u krvotok, no naše tijelo ne reaguje isto na male i velike količine cijanida. U malim se količinama cijanid izluči urinom, a može i da bude koristan tako što sa drugim hemijskim spojevima stvara vitamin B12. No, u velikim dozama on sprečava dotok kiseonika u ćelije, što može dovesti do smrti.

Rak nije “nedostatak vitamina B17”

Pored teorije da cijanid uništava ćelije raka, postoji i teorija da je rak rezultat “metaboličkog poremećaja uzrokovanog nedostatkom vitamina”, a da je taj vitamin B17. Kako se navodi na oficijelnoj web stranici američkog Nacionalnog instituta za rak (National Cancer Institute – NCI), “eksperimentalni dokazi ukazuju na to da nivo unosa pojedinačnih vitamina i/ili vitaminski status organizma može utjecati na razvoj karcinoma, ali nema dokaza da je laetril potreban za normalan metabolizam”.

Istraživanja pokazuju da konzumacija amigdalina/laetrila može naštetiti organizmu

Pretklinička ispitivanja o potencijalnoj antikancerogenoj učinkovitosti amigdalina/laetrila, rađena na životinjama (glodari, psi, zečevi i mačke), nisu pokazala da amigdalin/laetril djeluje na ćelije raka. Tokom nekih istraživanja došlo je i do trovanja životinja cijanidom.

Što se tiče ispitivanja na ljudima, objavljena su samo dva klinička istraživanja, no nijedno kontrolirano kliničko ispitivanje, koje uključuje kontrolnu grupu, placebo i slično, nije provedeno. Ono što jeste objavljeno nije pokazalo da laetril ima antikancerogena sredstva. Kako se navodi na stranici Onkologija, “studija američke klinike Mayo još iz 1982. godine pokazala je kako je od 175 bolesnika tretiranih amigdalinom bolest napredovala u njih čak 174, dok je značajan broj bolesnika razvio trovanje cijanidom”.

Štaviše, američka Agencija za hranu i lijekove (The Food and Drug Administration – FDA) zabranila je prodaju i upotrebu amigdalina i laetrila zbog rizika trovanja cijanidom.

Ipak, ovo nije zaustavilo proizvođače da pokušaju prodati amigdalin kao lijek protiv raka, lijek koji sprečava rak ili pomaže u njegovom liječenju.