Agronom Aleksandar Bulović: PRIDRŽAVAJTE SE MOJE KNJIGE I BIT ĆETE ZDRAVI

Greške sa pesticidima su najopasnije. Poljoprivrednici ih mahom koriste prekomjerno, često i bez valjanog razloga, a najpogubnije je što ne poštuju propisanu karencu

Akksandar Bulović

Aleksandar Bulović iz Bosanske Gradiške , veliki pobornik organske proizvodnje i autor hit knjige ‘Poljoprivreda bez pesticida’, tvrdi da je znanje neophodno za zdrav i dug život. Prema Bulovićevom mišljenju greške koje se dešavaju iz neznanja su najskuplje i sa nesagledivim posljedicama.  Ovaj mladi agronom prosipa savjete kao iz rukava.

„Greške sa pesticidima su najopasnije. Poljoprivrednici ih mahom koriste prekomjerno, često i bez valjanog razloga, a najpogubnije je što ne poštuju propisanu karencu. I zamislite da takvo voće ili povrće, prepuno hemije, jedu djeca ili bolesnici. Živjelo se i prije pojave pesticida, koji su ušli u masovno korištenje sedamdesetih godina prošloga vijeka. E tada su se pojavile i ove teške bolesti – kaže za „aura.ba)Bulović.

Ovaj agronom, koji osim teoretskog doprinosa zdravom životu i praktično proizvodi zdravo voće i povrće, kaže da je rješenje za mnoge nepoznanice u poljoprivredi upravo  naveo u svojoj knjizi.

„Odrekli smo se stajskog  i drugih organskih đubriva, prirodnih preparata, bioloških mjera borbe protiv štetnika i bolesti, nepesticidnih sredstava za zaštitu biljaka ili plodoreda i agrotehničkih mjera borbe protiv bolesti i štetnika. Zatrovali smo i zemljište i vazduh, pa je logično da smo i mi bolesni – kaže Bulović.

Prema njegovim riječima nikad nije kasno za popravljanje  grešaka i iskrivljenih navika. Proljeće je idealno za početak organske proizvodnje.

„Svako ko se želi baviti zdravom proizvodnjom hrane prvo treba odnijeti uzorak zemljišta na hemijsku analizu. To znači da zemljište moramo stručno i ispravno gnojiti. Svud oko nas su korisne biljke koje možemo koristiti i za gnojidbu i zazaštitu. Pomenut ću samo koprivu i preslicu i imat ćemo gotovo sve što treba našoj  bašti.

Bulović  takođe pretenduje na povratak starim autohtonoim sortama povrća i voća, koje su otpornije na sušu, nepogode, bolesti i štetočine.

„Postoje kvalitetne stare sorte, autohtone sorte. One su otpornije i na bolesti i na štetočine. Postoje i novi  hibridi  nastali križanjem dobrih starih  i novih sorti. Ali postoji i ono što se zove dobitna kombinacija u vrtovima. Neke biljke se podnose, neke ne podnose uzajamnu blizinu. Kada se to zna i kada se zna kako treba  pripremiti prirodni pripravak za đubrenje ili zaštitu, onda nema problema i organska proizvodnja je uspješna – kaže Bulović.

Zašto organska proizvodnja?

Organska proizvodnja je prema riječima Aleksandra Bulovića  potrebna za ishranu djece, starijih i bolesnih osoba, ali i za opstanak pčela, bez kojih bi život  bio nemoguć, te za zdravlje i opstanak novih generacija.

„Zdrava proizvodnja je prije svega moralna obaveza svih nas. Za mene je kriminal prekomjerno korištenje hemijskih preparata, nepoštovanje propisane karence i doze i prodaja takvog povrća ili voća na pijacama ili marketima. Isto se odnosi i na jaja, meso ili mlijeko, kaže za „aura.ba“ agronom Aleksandar Bulović, autor sve traženije knjige ‘Poljoprivreda  bez pesticida’. (aura. Ba/B. Grgić)