Najbolje “štednje” u životu svakog čovjeka su dobra djela ali samo ovakva!

Štedite ljudi moji za Ahireta, trebat će vam! Najbolja štednja, koju ćete naći na svom računu, prilikom polaganja životnog računa pred Uzvišenim Allahom, jesu vaša tajna dobra djela.

– sadaka, za koju neće znati niko
– noćni namaz, za koji neće znati niko
– dobrovoljni post, za koji neće znati niko
– učenje Kur'ana, za koje neće znati niko
– dobročinstvo prema starijima, nemoćnima, životinjama, za koje neće znati niko.

Iznenadit ćete se, kad vam se pokaže vrijednost takvih djela! Možda vas, baš takva djela, uvedu u Džennet!

FB Saudin Cokoja