10 najzanimljivijih činjenica o snovima

 Portal Epicdasch.com objavio je najzanimljivije činjenica o snovima.

1. Zaboravljamo 90 posto snova
Kada se probudimo, zaboravljamo više od polovine onoga što smo sanjali, a nakon 10 minuta zaboravimo čak 90 posto snova.

2. Slijepi ljudi također sanjaju
Ludi koji su rođeni bez vida, također sanjaju i imaju žive snove u kojima je naglasak na emociji, zvuku, dodiru, mirisu.

3. Svi sanjaju
Svi ljudi sanjaju, a ako mislite da ne sanjate, samo ste u grupi onih koji zaboravljaju snove.

4. U snovima viđamo samo lica koja smo već vidjeli
Ljudski um ne izmišlja lica. Tako dok sanjamo vidimo lica stvarnih ljudi koje smo već vidjeli, ali ih ili ne poznajemo ili ih se ne sjećamo. Čovjek tokom života vidi stotine hiljada, stoga naš um ima neiscrpan izvor likova koje koristi u snovima.

5. Ne sanjaju svi u boji
Oko 12 posto ljudi sanja isključivo crno-bijele snove, ostali sanjaju u boji. Ovaj broj se mijenjao, odnosno smanjivao sa godinama. Tako su studije od 1915. do pedesetih godina pokazivale da većina ljudi sanja crno-bijele snove, a onda je šezdesetih došlo do velike promjene. Smatra se da je do smanjenog broja crno-bijelih snova došlo uslijed pojave televizije i filmova u boji. Danas samo 4,4 posto mladih ispod 25 godina sanja crno-bijele snove.

6. Snovi su veoma simbolični
Čak i kad vam je pojedini poseban predmet ili oblik prisutan u snu, vjerojatno predstavlja samo simbol za nešto.

7. Emocije
Negativne emocije tokom snova su češće od pozitivnih emocija. Najčešća emocija zastupljena u snovima je anksioznost.

8. Sanjamo od četiri do sedam snova svake noći
U prosjeku sanjamo jedan do dva sata.

9. I životinje sanjaju
Analize na životinjama pokazuju stvaranje jednakih moždanih valova tokom sna kao i kod ljudi.

10. Muškarci i žene sanjaju različito
Muškarci češće sanjaju druge muškarce. Oko 70 posto osoba u njihovim snovima su muškog roda, a kod žena je broj muških i ženskih osoba otprilike jednak. Razlika je i u tome da će muškarci u snovima iskusiti mnogo agresivnije osjećaje.